โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
47 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 9  ตำบลประชาธิปัตย์  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 029594454-5
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : Dekthai TV l ยุวโปรดิวเซอร์จังหวัดปทุมธานี l G01 l โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
ชื่ออาจารย์ : นายธัชยพงศ์ ปาละหงษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2564,14:24  อ่าน 50 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นายธัชยพงศ์ ปาละหงษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2564,11:38  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน ป.2 ภาค 1/2559
ชื่ออาจารย์ : นางอัญชลี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2563,12:54  อ่าน 325 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้โครงงาน ม.2 /2557
ชื่ออาจารย์ : นางอัญชลี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2563,12:41  อ่าน 527 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ประจำปี2562 สพป.ปทุมธานี เขต2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมฤดี ตราชู
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2563,17:06  อ่าน 213 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560(ประเภทผู้สอน) สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมฤดี ตราชู
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2563,16:21  อ่าน 249 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นิเทศครู
ชื่ออาจารย์ : นายธัชยพงศ์ ปาละหงษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2563,14:28  อ่าน 196 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การนิเทศกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
ชื่ออาจารย์ : นายธัชยพงศ์ ปาละหงษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2563,14:24  อ่าน 173 ครั้ง
รายละเอียด..