โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
47 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 9  ตำบลประชาธิปัตย์  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 029594454-5
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ว9 (PA)
ชื่ออาจารย์ : นายวิชัย ปิยะวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2565,23:06  อ่าน 3 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการแฏิบัติงานตามว9/64 (PA)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชณิชา ทรัพย์ชื่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2565,21:52  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วPAครูสุกัญญา อุดราช
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุกัญญา อุดราช
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2565,17:53  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ว.pa
ชื่ออาจารย์ : ทรรศนีย์ ตรีเมฆ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2565,17:49  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ว.9PA by Google Site
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสวรส พึ่งสว่าง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2565,17:47  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : https://sites.google.com/view/kornsasi/home
ชื่ออาจารย์ : นางกรศศิร์ สีเทา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2565,14:29  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : English is fun
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสิริรัตน์ สังสุทธิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2565,04:22  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนครูจาตุรนต์
ชื่ออาจารย์ : นายจาตุรนต์ แก้วประพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2565,17:49  อ่าน 49 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจีรวรรณ แก้วดวงผาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2565,16:00  อ่าน 66 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนครูหยก
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอาภาพร ลือทองจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2565,10:40  อ่าน 84 ครั้ง
รายละเอียด..