โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
47 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 9  ตำบลประชาธิปัตย์  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 029594454-5
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ประจำปี2562 สพป.ปทุมธานี เขต2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมฤดี ตราชู
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2563,17:06  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560(ประเภทผู้สอน) สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมฤดี ตราชู
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2563,16:21  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นิเทศครู
ชื่ออาจารย์ : นายธัชยพงศ์ ปาละหงษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2563,14:28  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การนิเทศกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
ชื่ออาจารย์ : นายธัชยพงศ์ ปาละหงษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2563,14:24  อ่าน 20 ครั้ง
รายละเอียด..