กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสมฤดี ตราชู
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวฤดี เชยเดช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายชาญชัย คงชนะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 0968594742
อีเมล์ : artoom_tam@hotmail.com

นายวรพงศ์ ผิวอ่อน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายธนัทภัทร อรรถกฤษณ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวอักษราภัค ชนะวรรณโณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4
อีเมล์ : organasrp@gmail.com