โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
47 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 9  ตำบลประชาธิปัตย์  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 029594454-5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสมฤดี ตราชู
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวฤดี เชยเดช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายชาญชัย คงชนะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นายวรพงศ์ ผิวอ่อน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายธนัทภัทร อรรถกฤษณ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวอักษร ชนะวรรณโณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4