โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
47 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 9  ตำบลประชาธิปัตย์  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 029594454-5
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวอุไรวรรณ น้อยมาลา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายราชินทร์ ศิริผลา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายนิสิต สารเนต
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวสุกัญยา โต๊ะนิ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2