ปฐมวัย

นางสาวบุปผฌา เจริญทรัพยานุภาพ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวทีภาธ ศรีธนะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวอาภาพร ลือทองจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1