โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
47 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 9  ตำบลประชาธิปัตย์  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 029594454-5
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินข้าราชการครู ผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 65
วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ได้รับเชิญจากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ให้นำครู จำนวน 2 คน และนักเรียน จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโ
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 65
โรงเรียนขอขอบคุณเทศบาลนครรังสิตที่มาทำการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายภายในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 65
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 65
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 65
ในวันนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เข้ามาเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจโรงเรียน
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 65
โรงเรียนขอขอบคุณบริษัท JVCKENWOOD ที่เข้าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเรียน ป.1
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 65
โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีที่ให้ความอนุเคราะห์มาพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดโรงเรียน
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 65
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิตอล
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 65
วันที่ 7 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2564 และนำเสนอแผนการดำเนินงานปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 65
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากบริษัท JVC KENWOOD ทุกท่าน ที่เข้ามาปรับปรุง ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาให้กับนักเรียน ในครั้งที่ 3
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 65
เมื่อวัน จันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ขอขอบคุณ Mr.เท็ตสึยะ โอระ และทีมจิตอาสาบริษัท JVC KENWOOD ส่งมอบห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และห้องประชุม พร้อมตรวจเยี่ยมห้องเรียนคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 65
ขอขอบคุณ บริษัท JVC KENWOOD
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 65
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 65
วันที่ 7 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2564 และนำเสนอแผนการดำเนินงานปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 65
ต้อนรับครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 65
ในวันนี้ คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ ลานกิจกรรมประตูน้ำโครงการรังสิตใต้
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 65
วัน พฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565 บริษัท JVCKENWOOD เข้ามาปรับปรุงซ่อมแซมพัดลม สายไฟ หลอดไฟฟ้า ตามอาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 65
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากบริษัท JVCKENWOOD ทุกท่าน ที่เข้ามาปรับปรุง ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาให้กับนักเรียน ในครั้งที่ 2
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 65