ข่าวประชาสัมพันธ์
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ 2566 นางสาวกันยาภัทร ภัทรโสตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อชี้แจง ปรึกษาหารือ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมลีลาวด
วัน ศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ 2566 นางสาวกันยาภัทร ภัทรโสตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร มอบหมายนางสาวจันทิมา อดทน รองผู้อำนวยการ และคณะครูเตรียมสถานที่ ด้านสถานศึกษาปลอดภัย(จราจร) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 http
????ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวัน อังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2566 และหยุดเรียนในวัน พุธ ที่ 17 พฤษภาคม 2566 เนื่องในวันพืชมงคล
ภาพบรรยากาศโครงการส่งเสริมศักยภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในวันที่ 5 (วันสุดท้าย) ซึ่งจะมีการจัดโครงการระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2566 สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/.../
ในวันนี้ นางสาวกันยาภัทร ภัทรโสตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล
ภาพบรรยากาศโครงการส่งเสริมศักยภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในวันที่ 4 ซึ่งจะมีการจัดโครงการระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2566 สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/.../1o-Z6qkFNeIVS
ภาพบรรยากาศโครงการส่งเสริมศักยภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในวันที่ 3 ซึ่งจะมีการจัดโครงการระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2566 สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/.../19cTFKfzegI8y
ภาพบรรยากาศโครงการส่งเสริมศักยภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในวันที่ 2 ซึ่งจะมีการจัดโครงการระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2566 สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/.../16gWkniQY3Swi
ภาพบรรยากาศโครงการส่งเสริมศักยภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในวันแรก ซึ่งจะมีการจัดโครงการระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2566 สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/.../10zIGAMt.../vie
วัน ศุกร์ ที่ 28 เมษายน พ.ศ 2566 นางสาวกันยาภัทร ภัทรโสตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร และคณะครูทำความสะอาดภายในโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำหรับนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2566 ระห
เมื่อวัน อังคาร ที่ 4 เมษายน 2566 นางสาวสุกัญญา อุดราช ครูประจำชั้น ม.3/2 และนางสาวปิยะภรณ์ พันธุวิทย์ ครูแนะแนว พร้อมทั้งคณะกรรมการจากศึกษาธิการจังหวัดฯ สาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเยี่ยมบ้านนักเรียน (นางสาวชลชญา โหรารัตน์)
#สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว วัน พุธ ที่ 5 เมษายน 2566 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จัดกิจกรรม "สรงน้ำพระ และ รดน้ำ ดำหัว" ขอพร นางสาวกันยาภัทร ภัทรโสตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร , นางสุมนา น้อยวรรณะ รองผู้อำนวยการ และนางสาวจันทิมา
วัน อังคาร ที่ 4 เมษายน 2566 นำโดย นางสาวกันยาภัทร ภัทรโสตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร และคณะครู ได้ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมแผนปฎิบัติการ และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียน
วัน จันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566 นำโดย นางสาวกันยาภัทร ภัทรโสตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร นายธนณัฐ​ ศิระวงษ์​ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต , นางอารี เสาร์บดีรักษ์​ ผู้อำนวยการ​โรงเรียนวัดคลองชัน​ และนางสาวเหมือนฝัน​ จันทร์ประสิท
#จัดตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2566 วัน จันทร์ ที่ 4 เมษายน 2566 นางสาวกันยาภัทร ภัทรโสตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร และตัวแทนครูสายชั้นอนุบาล ประถม มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ดำเนินการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา
บรรยากาศการมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วัน ศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566 นางสาวกันยาภัทร ภัทรโสตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อชี้แจง ปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการจัดทำวางแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมลีลาว
บรรยากาศการรับรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ
ในวันนี้นางสาวปิยะภรณ์ พันธุวิทย์ นางสาวผกามาศ วงค์คำมูล และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่องความพร้อมด้านอาชีพและการมีงานทำของเยาวชนในยุคหลังโควิด-19 “โครงการขยายผลการพัฒนาฐานข้อมูลแบบออนไลน์และเครื่องมือประเมินความพร้อมของเด็กและเย
โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ประชุมพิจารณาการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน) ครั้งที่ 1​ (1​ เมษายน​ 2566) นำโดย นางสาวกันยาภัทร​ ภัทรโสตถิ​ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิท
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 นางสาวกันยาภัทร ภัทรโสตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ให้การต้อนรับ นายเทอดเกียรติ ยามโสภา รอง ผอ.ปทุมธานี เขต 2 นายธนณัฐ ศิริวงษ์ ผอ.รร.วัดเขียนเขต และนางพัชรี เหลืองอุดม ผอ.รร.วัดแสงสรรค์ ในการประเมินผลการปฏิบ
คณะครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารเข้าร่วมอบรมทักษะในการบำบัดความคิด พฤติกรรม สำหรับครู โครงการป้องกันและดูแลช่วยเหลือเยาวชนในสถานศึกษาและชุมชนด้วยเทคนิค Cognitive Behavior Therapy (CBT)
นางสาวกันยาภัทร ภัทรโสตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร และคณะครู นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 เข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้เรียนกิจกรรม Coding And Robotic Camp
โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร เป็นสนามสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) โดยมี นางสาวกันยาภัทร ภัทรโสตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร เป็นประธานสนามสอบ และ นางสายชล จั่นทองคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.ปทุมธานีเขต 2
นางสาวกันยาภัทร ภัทรโสตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร และคณะครู นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้เรียนกิจกรรม Coding And Robotic Camp เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเรียนรู้ด้าน Coding และ Programing
#มอบข้าวสารเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน วัน จันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566 นางสาวกันยาภัทร ภัทรโสตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร มอบข้าวสารเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
นางสาวกันยาภัทร ภัทรโสตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ได้มอบหมายให้นางสุมนา น้อยวรรณะ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและคณะครูที่เป็นกรรมการคุมสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมประชุมกับ สพป.ปทุมธานีเขต2
นางสาวกันยาภัทร ภัทรโสตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร มอบหมายให้นางสุมนา น้อยวรรณะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพิเศษ
นางสาวกันยาภัทร ภัทรโสตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร และนางสุมนา น้อยวรรณะ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ได้เข้าร่วมประชุมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นางสาวกันยาภัทร ภัทรโสตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน ได้ดำเนินการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1