โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
47 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 9  ตำบลประชาธิปัตย์  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 029594454-5
ข่าวประชาสัมพันธ์
ในสัปดาห์นี้ กลุ่มงานอนามัยโรงเรียนได้ทำกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย รอบบริเวณโรงเรียนและจุดที่มีน้ำขัง
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 65
วัน อาทิตย์ ที่ 11 กันยายน 2565 นางสาวกันยาภัทร ภัทรโสตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ขอขอบคุณ ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต ที่ให้ความอนุเคราะห์นำรถมาฉีดพ่นน้ำล้างใต้โดมโรงเรียนจนสะอาด เพื่อเตรียมพร้อมในการ
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 65
วัน อาทิตย์ ที่ 11 กันยายน 2565 นางสาวกันยาภัทร ภัทรโสตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร พร้อมผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรภายในโรงเรียน ร่วมกันทำความสะอาดอาคารเรียน ห้องเรียน โรงอาหาร และใต้โดมจนสะอาด เพื่อพร้อมเปิดเรียนในวันถัดไป
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 65
วัน เสาร์ ที่ 10 กันยายน 2565 นางสาวกันยาภัทร ภัทรโสตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร พร้อมผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรภายในโรงเรียน ร่วมกันสูบน้ำ และวิดน้ำอาคารเรียนจนระดับน้้ำแห้ง
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 65
วัน ศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565 นางสาวกันยาภัทร ภัทรโสตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร พร้อมผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรภายในโรงเรียน ร่วมกันสูบน้ำ และวิดน้ำออกจากห้องประชุมลีลาวดี และกั้นกระสอบทราย
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 65
ในวันนี้โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร นำโดยนางสาวกันยาภัทร ภัทรโสตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป หัวหน้างานฝ่ายบุคคล และคณะกรรมการตรวจประเมิน PA
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 65
โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารจัดกิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการและจิตอาสาปลูกป่าชายเลนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2565 ณ บ้านคลองโคนรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 65
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม และให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหาร คณะครู
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 65
รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะ และคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ลงพื้นที่ช่วยเหลือติดตามนักเรียนออกกลางคัน ตามโครงการการป้องกันและลดปัญหาการตกหล่น และออกกลางคันของผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน “พาน้องกลับมาเรียน”
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 65
ขอขอบคุณนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดปทุมธานี มอบสื่อให้ความรู้แก่โรงเรียน
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 65
ชุมนุมจิตอาสา
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 65
โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ให้ความอนุเคราะห์มาพ่นยาฆ่าเชื้อให้แก่โรงเรียน
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 65
โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารขอขอบคุณทีมแพทย์จากโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ที่ได้จัดการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียนประถมศึกษาให้แก่คณะครู
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 65
วัน อังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2565 นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ณ บ้านนาครูธานี จังหวัดปทุมธานี
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 65
โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ขอขอบคุณ ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต ได้จัดโครงการตรวจคัดกรองผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 65
โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ขอขอบคุณ ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต ศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัย เทศบาลนครรังสิต จัดโครงการอบรม 1 ครอบครัว 1 CPR การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตฉุกเฉินจะทำให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้รับความ
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 65
วัน พุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 ทางโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ได้จัดอาหารมื้อพิเศษช่วงบ่าย คือ แฮมเบอร์เกอร์ไก่
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 65
ในวันนี้โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีการจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์ การประกวดแต่งกายรักษาสิ่งแวดล้อม และยังมีกิจกรรมการแสดงอีกมากมาย ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/.../1zLB8... ดูการแสดงได้ที่ https://w
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 65
วัน จันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565 นางสาวกันยาภัทร ภัทรโสตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร นางสาวจันทิมา อดทน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมด้วยคณะครูของโรงเรียนร่วมทำความสะอาด และได้ความอนุเคราะห์จากเทศบาลรังสิต มาฉีดพ่นน้ำล้างทำความสะอาดภายในโดม
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 65
งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณริมเขื่อนหน้าโรงเรียนป
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 65